Opis Rada


Radna VI kadencji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

poniedziałek, 17 listopada 2014

Podziękowanie


Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Konstancina-Jeziorny, którzy oddając swój głos poparli moją kandydaturę do Rady Miasta.

sobota, 18 października 2014

Kobiety w samorządziePowierzając kobietom pełnienie ważnych funkcji w życiu publicznym, zapewniamy większą reprezentację sposobu myślenia charakterystycznego dla połowy społeczeństwa. W konsekwencji ma to pozytywny wpływ na wzrost jakości polskiego systemu politycznego, którego podstawową wartością jest przecież demokracja. Kobiety nie są gorzej wykształcone od mężczyzn, ale na stanowiskach decyzyjnych, także w samorządzie, wciąż jest ich niewiele. Stan taki ma miejsce pomimo, że obecność kobiet we władzach poszerza krąg dostrzeganych problemów, sprawia, że ich działania bardziej zorientowane na osiągnięcie konkretnych celów oraz modyfikuje reguły gry politycznej.

Od sprawujących władzę oczekujemy przecież przede wszystkim uczciwości, szczerości, dobrego wykształcenia i rzetelności. Wyniki badań socjologicznych wskazują, że Polacy w zdecydowanej większości przypisują te cechy w niemal równym stopniu obu płciom, a ponad połowa społeczeństwa wyraża przekonanie, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają podobną zdolność do rozwiązywania różnych problemów.

Nie oznacza to, że jestem zwolenniczką odgórnie zarządzonych parytetów. Uważam, że zwiększenie obecności kobiet w życiu publicznym powinno wynikać ze wzrostu aktywności ich samych. Im więcej kobiet przyjmie taką postawę, tym większe będzie przekonanie, że się do tego nadają i że nie jest to sfera zastrzeżona wyłącznie dla mężczyzn. Jednocześnie wzrastać będzie przeświadczenie społeczne, że kobiety posiadają cechy, które predestynują je do tej roli. Dlatego zdecydowałam się ponownie kandydować do Rady Miasta.