Opis Rada


Radna VI kadencji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

poniedziałek, 31 stycznia 2011

Dyżury Radnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Uprzejmie informuję, że w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00, pełnię dyżur w Biurze Rady Miejskiej, przy ul. Świetlicowej 1 (obok budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna).
Deklaruję także możliwość spotkania w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. do Biura Rady Miejskiej: 22-717-53-64.
Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania problemów i tematów, którymi powinnam się zająć reprezentując Państwa w Radzie Miasta.

poniedziałek, 22 listopada 2010

Podziękowania dla wyborców

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddając głos na moją kandydaturę, postanowili powierzyć mi odpowiedzialną rolę reprezentowania ich w Radzie Miejskiej Konstancina-Jeziorny. Jednocześnie deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby w ciągu najbliższych 4 lat efektami mojej pracy odwdzięczyć się za okazane przez Państwa zaufanie.

piątek, 19 listopada 2010

Liczę na Państwa głos

Wybory samorządowe już 21 listopada 2010 roku. Łącznie w całym kraju wybierzemy 46790 radnych oraz 2478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dzisiaj o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która zakończy się w niedzielę o godzinie 22.00, wraz z zamknięciem lokali wyborczych.

Każdy z nas otrzyma cztery karty do głosowania. Na białej karcie umieszczone będą listy kandydatów do rady miejskiej, na żółtej znajdą się kandydaci do rady powiatu, a na niebieskiej - do sejmiku województwa. Karta różowa zawierać będzie nazwiska kandydatów burmistrza, ułożone w kolejności alfabetycznej. Na każdej karcie do głosowania znajdowało się będzie pouczenie w jaki sposób oddać swój głos, aby był on ważny.

Dziękuję osobom, które odwiedzały mojego bloga, a także tym które wzięły udział w spotkaniach przedwyborczych, organizowanych przez Koło Platformy Obywatelskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Konstancin-Jeziorna życzę, aby decyzje o tym na kogo oddać swój głos, mogli w przyszłości ocenić pozytywnie. W wyborach samorządowych wybieramy bowiem reprezentantów, którym na najbliższe 4 lata powierzymy zadanie działania na rzecz mieszkańców, dbania o rozwój lokalnej wspólnoty oraz dobrego zarządzania jej zasobami.

poniedziałek, 15 listopada 2010

Zaproszenie na spotkanie poświęcone współpracy gminy, powiatu i województwa w sprawach powodzi, budowy dróg i inwestycji (m.in. tzw. "asfalciarnia")


Termin spotkania: 17 listopada 2010, środa, godz. 17.00-18.30
Sala Widowiskowa STOCER, ul. Wierzejewskiego 12

Na spotkanie zaproszeni zostali: mieszkańcy gminy, Burmistrz Gminy, Starosta Piaseczyński, przedstawiciel gminy d/s Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, przedstawiciele GUNB, instytucji wojewódzkich zajmujących się melioracją i odpowiedzialnych za utrzymanie wałów oraz kanałów deszczowych: WZMiUW, RZGW, MZDW; kandydaci na urząd burmistrza oraz radni, stowarzyszenia, przedstawiciele prasy i mediów lokalnych i regionalnych.

Program spotkania:
1) Omówienie współpracy instytucji gminy, powiatu i województwa przy rozwiązywaniu problemu częstych podtopień i powodzi w rejonie ulic Pułaskiego (droga wojewódzka nr 721) i Kołobrzeskiej w związku z brakiem właściwego odpływu wód deszczowych zrzucanych z rejonu Mysiadła, Józefosławia, Kierszka i in. do Rowu Jeziorki oraz w rejonie Słomczyna (po przebudowie drogi nr 724).
2) Omówienie współpracy instytucji gminy i województwa przy przebudowie wałów powodziowych rzeki Jeziorki w miejscach szczególnie zagrożonych (rejon ul. Bielawskiej, Mirkowa, zespołu szkół im. Wł. St. Reymonta przy ul. Mirkowskiej, Bielawy, Obórek, Opaczy).
3) Omówienie projektu rewizji niektórych decyzji Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na budowę (m.in. tzw. "asfalciarni") wydanych dla terenu naszej gminy w sytuacji ponownego rozpatrywania decyzji budowlanych w Piasecznie nakazanego przez Prokuraturę oraz sprawy karnej przeciwko kierowniczce Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie Piaseczyńskim.
4) Omówienie zmiany sposobu współpracy powiatu i gminy przy przebudowie dróg powiatowych w kontekście niespójności między uchwałami Rady Gminy a umowami i rozliczeniami dokonywanymi przez Burmistrza i Starostę.

Kontakt ws. spotkania – p. Tomasz Zymer, Przewodniczący Stowarzyszenia Uzdrowisko Dzieciom, ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 504-080-170, e-mail: exams@orange.pl

Zaproszenie na spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa


We wtorek 16.11.2010 r.  o godz. 18.00,   w sali OSP w Opaczy, odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Wiceminister Rolnictwa p. Kazimierz Plocke.
Zapraszamy mieszkańców wsi oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z rozwojem obszarów wiejskich.
Temat spotkania: rozwój gospodarstw rolnych w gminie uzdrowiskowej oraz fundusze na modernizację produkcji rolnej.

Zaproszenie na spotkanie z kandydatem na Burmistrza oraz Ministrem Sportu


Koło Platformy Obywatelskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz p. Kazimierz Jańczuk - kandydat na Burmistrza zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 15.11.2010 r. o godz. 18.00,  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  im. Wł. St. Reymonta, ul. Mirkowska 39. W spotkaniu weźmie udział Minister Sportu, p. Adam Giersz. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a szczególnie: sportowców i amatorów sportu, trenerów, organizatorów życia sportowego.  Temat spotkania będą problemy budowy boisk i funkcjonowania klubów sportowych oraz nowa ustawa o kulturze fizycznej.

poniedziałek, 8 listopada 2010

Zaproszenie na spotkanie

Koło PO oraz Stowarzyszenie Mediów Polskich zapraszają serdecznie na spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP p. Grzegorzem Schetyną, które odbędzie się 10 listopada 2010 o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia i Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14. Temat:  „Rola samorządu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań kandydatom na burmistrza i radnych.

piątek, 5 listopada 2010

Kobiety powinny być obecne w samorządzie


Powierzając kobietom pełnienie ważnych funkcji w życiu publicznym, zapewnimy większą reprezentację sposobu myślenia charakte- rystycznego dla połowy społeczeństwa. W konsekwencji będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost jakości polskiego systemu politycznego, którego podstawową wartością jest przecież demokracja. Kobiety nie są gorzej wykształcone od mężczyzn, ale na stanowiskach decyzyjnych, także w samorządzie, wciąż jest ich niewiele. Stan taki ma miejsce pomimo, że obecność kobiet we władzach poszerza krąg dostrzeganych problemów, sprawia, że ich działania bardziej zorientowane na osiągnięcie konkretnych celów oraz modyfikuje reguły gry politycznej.

Od sprawujących władzę oczekujemy przecież przede wszystkim uczciwości, szczerości, dobrego wykształcenia i rzetelności. Wyniki badań socjologicznych wskazują, że Polacy w zdecydowanej większości przypisują te cechy w niemal równym stopniu obu płciom, a ponad połowa społeczeństwa wyraża przekonanie, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają podobną zdolność do rozwiązywania różnych problemów.

Nie oznacza to, że jestem zwolenniczką odgórnie zarządzonych parytetów. Uważam, że zwiększenie obecności kobiet w życiu publicznym powinno wynikać ze wzrostu aktywności ich samych. Im więcej kobiet przyjmie taką postawę, tym większe będzie przekonanie, że się do tego nadają i że nie jest to sfera zastrzeżona wyłącznie dla mężczyzn. Jednocześnie wzrastać będzie przeświadczenie społeczne. że kobiety posiadają cechy, które predestynują je do tej roli. Dlatego zdecydowałam się kandydować.

środa, 27 października 2010

Wybory do samorządu terytorialnego 2010

Samorządowa kampania wyborcza ruszyła w dniu 21 października 2010 r., po tym jak w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie premiera Donalda Tuska w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych. Pierwsza tura wyborów samorządowych zostanie przeprowadzona 21 listopada, a druga - 5 grudnia 2010 r.

Rolą założonego przeze mnie bloga jest przedstawienie mieszkańcom miasta i gminy Konstancin-Jeziorna zarówno mojej osoby, jak również pozostałych kandydatów z listy PO w Okręgu 1 oraz przybliżenie naszych celów programowych.
Z uwagi na fakt, że jestem zwolenniczką zwiększania aktywności i roli kobiet w samorządzie, będę starała się również przybliżyć sylwetki innych kandydatek, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę przy okazji tych wyborów.
Mam nadzieję, że  zawarte tu informacje okażą się przydatne dla osób biorących udział w wyborach w naszym okręgu i pomogą im podjąć decyzję na kogo oddać swój głos.

Chciałabym jednocześnie podkreślić, że biorąc pod uwagę dobro wspólnoty lokalnej Konstancina-Jeziorny, to przy czyim nazwisku ostatecznie znajdzie się postawiony przez Państwa krzyżyk, oznaczający poparcie danego kandydata lub kandydatki, jest równie ważne jak samo wzięcie udziału w głosowaniu. Następna ku temu okazja będzie przecież dopiero za 4 lata!